• עיריית גבעתיים

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים מעדכן את התושבים