• עיריית גבעתיים

משקיעים בילדים עם צרכים מיוחדים

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים: 140 ערכות ציור ויצירה, מחולקות ברגעים אלו לבתיהם של 140 ילדי גבעתיים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3.5-7.

שאפו לצוות מינהל החינוך הנוער והצעירים, לעמותת קהילתיים ולמחלקה לצרכים מיוחדים שלנו שעמלו על הכנת הערכות.