• עיריית גבעתיים

״מבזקורונה ערב״ מרחובותיה הריקים של העיר